ZARZĄD OKRĘGOWY
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury
Za akceptacją Prezesa Henryka Borowińskiego oraz Janusza Borowińskiego
proszę o zawieszenie na stronie internetowej wzoru "Wniosku za urlop
wychowawczy" autorstwa niezawodnego Wacka Beneckiego. Chodzi o nasze
Koleżanki, którym ZER obniżył emerytury za prace w tzw. organach
bezpieczeństwa, za okres kiedy przebywały także na urlopach wychowawczych.
Niezależnie od tego wzór przesyłam do wszystkich Prezesów ZW i ZO.
Pozdrawiam - Jerzy Krawczyk
więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r.

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)​?

więcej
Jednolity tekst Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Jednolity tekst ustawy o wolontariacie i OPP. Ostatnie zmiany będą
obowiązywać od 9 listopada 2015 roku.
więcej
Wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję Komendanta Głównego Policji


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego K.L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

więcej
WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Na stronie FSSM RP opublikowano rekomendowane przez Federację wzory odwołań od decyzji ZER

https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

oraz: 

Wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM RP

https://www.fssm.pl/wzory-pism1

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Listopad 2017. Wydanie elektroniczne.

Ukazał się kolejny numer wydania elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Nr 4(65) listopad 2017 r

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

 ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

więcej
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO dokumenty ważne od 27 10 2017
Aktualne unormowania dot. praktycznego
funkcjonowania SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego.
więcej
Podziękowanie Darczyńcom

Podziękowanie Darczyńcom

 którzy rozliczając podatek dokonali odpisu
1% na rzecz OPP Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych.
więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2017. Wydanie elektroniczne.

Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2017. Wydanie elektroniczne.

więcej
W dniu dzisiejszym (4.01.) zakończyliśmy akcję zbierania podpisów

W dniu dzisiejszym (4.01.) zakończyliśmy akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r na mocy której to ustawy w drastyczny sposób obniżono nasze świadczenia emerytalne i rentowe.

więcej
Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zaktualizowany na dzień 15.12.2017 r. wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2018 roku środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. SEiRP figuruje w Wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok 2017. 

więcej
250 tys. podpisów złożone w Sejmie. Obywatelski projekt ustawy w obronie emerytów mundurowych czeka na procedowanie

Stało się. 250 tys. podpisów złożone w Sejmie. Obywatelski projekt ustawy w obronie emerytów mundurowych czeka na procedowanie. 

SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej NiezaSŁUŻYLIŚMY

więcej
Kolejny już raz członkowie SEiRP Koła w Kwidzynie brali czynny udział w 26 Finale WOŚP.

Kolejny już raz członkowie SEiRP Koła w Kwidzynie brali czynny udział w 26 Finale

WOŚP. Członkom Stowarzyszenia  licznie pomagały studentki z Powiślańskiej Wyższej

Szkoły a także piękne wolontariuszki.

więcej
Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Od stycznia 2018 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2017 r. stosownego wniosku zawierającego informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2018

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2018

więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni 
dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem 
przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i 
przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej

więcej
pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy, z podziękowaniami za podpisy poparcia dla Inicjatywy Ustawodawczej, zebrane przez członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy, z
podziękowaniami za podpisy poparcia dla Inicjatywy Ustawodawczej,
zebrane przez członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk

Biuro ZG SEiRP
więcej
WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

WALORYZACJA EMERYTUR I RENT OBNIŻONYCH USTAWĄ REPRESYJNĄ

 

INFORMACJA ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP
Do FSSM kierowane są pytania, których istota sprowadza się do kwestii: Czy emerytury i renty ustalone ponownie decyzją Dyrektora ZER na podstawie ustawy  represyjnej z 16 grudnia 2016 r. będą podlegać waloryzacji” ?

więcej
Projekt pod którym zebraliśmy 250 tys. podpisów skierowany do pierwszego czytania!

Oficjalnie. Projekt pod którym zebraliśmy 250 tys. podpisów skierowany do pierwszego czytania! NiezaSŁUŻYLIŚMY SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej

więcej
Nadzwyczajny Zjazd d/s. uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia

Pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy w  sprawie delegatów na Zjazd Statutowy.

więcej
TERMINY ZEBRAŃ I SPOTKAŃ

Terminy planowanych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz spotkania z okazji Dnia Kobiet.

więcej
USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !

Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy. Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im merytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.

więcej
Komunikat Prezesa Zarządu Głównego w sprawie opłat abonamentowych RTV

W dniu 9 lutego 2018 roku został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych osoby: które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Link: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2017-roku,273,5.html#

więcej
RPO pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej
  • Do RPO wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków od osób objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną, nie tylko byłych funkcjonariuszy PRL, ale także wdów i sierot po tych funkcjonariuszach, w tym osób z niepełnosprawnościami, którym w wyniku nowych przepisów zostały obniżone świadczenia.
  • Ustalenie wysokości świadczenia byłym funkcjonariuszom PRL w oparciu o nowe przepisy jest mniej korzystne niż ustalenie prawa do emerytury funkcjonariuszom prawomocnie skazanym za przestępstwa.
  • Rzecznik prosi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozważenie zmiany ustawy.
więcej
Ukazał się w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny

Ukazał się w wydaniu elektronicznym Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 2 (68) luty 2018 r

więcej
Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 roku

Znamy już wszystkie informacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent w
2018 roku.

Następstwem Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku, według
którego wskaźnik ten wynosi 102,98%,  w efekcie najniższa emerytura
wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych – o ok. 67,28 zł, są komunikaty PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH:

więcej
28.02.2018. W Brukseli szeroko o ustawie represyjnej

28.02.2018. W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", zorganizowana przez FSSM, KOIU, SLD oraz troje europosłów S&D - Bogusława Liberadzkiego, Krystyne Łybacką i Janusza Zemke.

więcej
NICZEGO NIE UKRYWAMY INFORMACJA O KONCIE „DAROWIZNY” ZA ROK 2017.

W związku z uchwaleniem w dniu 16 grudnia 2016 r. „ustawy represyjnej”, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podjęła niezwłocznie, bo już w styczeniu 2017 r. działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom tej "ustawy". Na ich sfinansowanie potrzebne były dodatkowe środki finansowe spoza puli przeznaczonej na bieżące działania statutowe Federacji.
W tym celu w dniu 10.01.2017 roku założone zostało wyodrębnione konto bankowe o nr 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 do wpłat darowizn na rzecz przeciwdziałania skutkom tej "ustawy". 
Niniejszym przedstawiamy ogólne rozliczenie wpływów na i wydatków z tego konta w roku 2017 i jednocześnie gorąco dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane nam zaufanie i dokonane na ten cel wpłaty 

więcej
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

więcej
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 2018 r

W dniu 9 marca 2018 roku, tradycyjnie jak co roku, odbyło się  zorganizowane przez Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku  uroczyste spotkanie naszych przemiłych członkiń w restauracji „Adamek”.

 

więcej
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 4 w Bytowie

W dniu 9 marca 2018 r w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego podsumowano mijająca kadencję oraz wybrano nowe władze Koła na kolejne lata.

 

więcej
KOMUNIKAT PREZESA Z.O. SEiRP w SŁUPSKU DOT.ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W KOŁACH

KOMUNIKAT PREZESA Z.O. SEiRP w SŁUPSKU DOT. ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W KOŁACH I WYNIKAJĄCYCH OBOWIĄZKÓW.

więcej
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.1 w Słupsku.

Członkowie Koła nr 1 liczącego 88 osób, spotkali się 23 marca 2018 r w Restauracji „Adamek ” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2014 -2017.

więcej
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr 2 w Słupsku

Członkowie Koła nr 2 liczącego 208 osób, spotkali się 24 marca 2018 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2014 -2017.

więcej
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 9 w Ustce

W dniu 23.03.2018 r. w Kole nr.9 SEiRP w Ustce odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze.

więcej
Projekt nowego Statutu SEiRP

Projekt nowego Statutu SEiRP

 

Elektroniczna wersja projektu nowego Statutu SEiRP z dnia 3 kwietnia 2018 roku, przygotowana przez Komisję Statutową i zaakceptowana przez Kancelarię Prawną „Sokołowski”. Komisja Statutowa może dokonać jeszcze niewielkich poprawek redakcyjnych, o których poinformujemy około 10 kwietnia 2018 roku.

 

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET