ZARZĄD OKRĘGOWY
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Aktualności
Strona internetowa SEiRP W Słupsku

Uruchomienie strony internetowej.

więcej
Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury
Za akceptacją Prezesa Henryka Borowińskiego oraz Janusza Borowińskiego
proszę o zawieszenie na stronie internetowej wzoru "Wniosku za urlop
wychowawczy" autorstwa niezawodnego Wacka Beneckiego. Chodzi o nasze
Koleżanki, którym ZER obniżył emerytury za prace w tzw. organach
bezpieczeństwa, za okres kiedy przebywały także na urlopach wychowawczych.
Niezależnie od tego wzór przesyłam do wszystkich Prezesów ZW i ZO.
Pozdrawiam - Jerzy Krawczyk
więcej
Pliki do pobrania

W zakładce "Dokumenty" udostępniono mozliwośc pobierania plików dokumentów w formacie pdf. lub doc.

więcej
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r.

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984-1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)​?

więcej
Jednolity tekst Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Jednolity tekst ustawy o wolontariacie i OPP. Ostatnie zmiany będą
obowiązywać od 9 listopada 2015 roku.
więcej
Wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję Komendanta Głównego Policji


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 r. sprawy ze skargi K. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz skarżącego K.L. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania 

więcej
WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

Na stronie FSSM RP opublikowano rekomendowane przez Federację wzory odwołań od decyzji ZER

https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Listopad 2017. Wydanie elektroniczne.

Ukazał się kolejny numer wydania elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Nr 4(65) listopad 2017 r

więcej
Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. 

więcej
ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

 ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

więcej
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO dokumenty ważne od 27 10 2017
Aktualne unormowania dot. praktycznego
funkcjonowania SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego.
więcej
Podziękowanie Darczyńcom

Podziękowanie Darczyńcom

 którzy rozliczając podatek dokonali odpisu
1% na rzecz OPP Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych.
więcej
Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2017. Wydanie elektroniczne.

Ukazał się Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Grudzień 2017. Wydanie elektroniczne.

więcej
W dniu dzisiejszym (4.01.) zakończyliśmy akcję zbierania podpisów

W dniu dzisiejszym (4.01.) zakończyliśmy akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r na mocy której to ustawy w drastyczny sposób obniżono nasze świadczenia emerytalne i rentowe.

więcej
Odlicz 1 % podatku dochodowego na rzecz SEiRP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zaktualizowany na dzień 15.12.2017 r. wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2018 roku środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. SEiRP figuruje w Wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok 2017. 

więcej
250 tys. podpisów złożone w Sejmie. Obywatelski projekt ustawy w obronie emerytów mundurowych czeka na procedowanie

Stało się. 250 tys. podpisów złożone w Sejmie. Obywatelski projekt ustawy w obronie emerytów mundurowych czeka na procedowanie. 

SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej NiezaSŁUŻYLIŚMY

więcej
Kolejny już raz członkowie SEiRP Koła w Kwidzynie brali czynny udział w 26 Finale WOŚP.

Kolejny już raz członkowie SEiRP Koła w Kwidzynie brali czynny udział w 26 Finale

WOŚP. Członkom Stowarzyszenia  licznie pomagały studentki z Powiślańskiej Wyższej

Szkoły a także piękne wolontariuszki.

więcej
Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Od stycznia 2018 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2017 r. stosownego wniosku zawierającego informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

więcej
Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2018

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Styczeń 2018

więcej
APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH
W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę
o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres:
zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres:
sekretariat@seirp.pl).

W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie.

Jan Gaładyk
Biuro ZG
więcej
INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni 
dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem 
przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i 
przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej

więcej
pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy, z podziękowaniami za podpisy poparcia dla Inicjatywy Ustawodawczej, zebrane przez członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy, z
podziękowaniami za podpisy poparcia dla Inicjatywy Ustawodawczej,
zebrane przez członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk

Biuro ZG SEiRP
więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET